((آگهی پذیرش قرارداد کار معین مشاغل پرستاری))

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد باستناد مجوز شماره 273/100 مورخ 20/3/1393 مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت انعقاد قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

           
ردیف عنوان شغلی محل جغرافیایی جنسیت شرایط احراز
مرد زن
1 پرستار بابل * * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در رشته پرستاری
2 هوشبری بابل * * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در رشته هوشبری(بیهوشی)
3 اتاق عمل بابل * * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس رشته اتاق عمل
4 بهیار بابل * * دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

1-شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین:
 • التزام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تدین به دین مبین اسلام یا یکی ازادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند
 • نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
 • داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی یا بازخرید خدمت باشند
2-شرایط اختصاصی پذیرش قراردادکارمعین:
 • داشتن حد اقل 20 سال سن تمام و حد اکثر 25 سال برای دارندگان دیپلم بهیاری ،35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، 40 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی
  تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حد اثر سن مقرر اضافه خواهد شد
  • الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
  • ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان،مفقود الاثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر ، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال
  • ج)آزادگان،فرزندان شاهد،جانباز، 25 درصد و بالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرایط حداکثر سن معاف می باشند.
  • د) مدت خدمت سربازی
  • ه) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را با استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
 • مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند
  تبصره: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحد های تابعه دانشگاه می باشندو از تاریخ آزمون به مدت 3 ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده میتوانند در امتحان این دانشگاه شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ اتمام طرح الزامی است.
3-نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق همین سایت انجام می گیرد.
1/3-مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
 • الف) تکمیل فرم اینترنتی درخواست شغل تا دریافت کد رهگیری
 • ب) رسید بانکی بر پرداخت مبلغ 60000 ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی و 40000 ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به حساب 2178455012008 دانشگاه نزد بانک ملی بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد
  تبصره: ایثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند
 • ج)یک عدد عکس 4×3 که میبایستی واضح و بدون عینک و کلاه و کروات برای آقایان و با مقنعه مناسب برای خانمها  با حجم کمتر از 100 کیلوبایت و با فرمت jpg باشد، بانضمام فیش بانکی به فرمت jpg و با حجم کمتر از 100 کیلوبایت اسکن و ارسال شود
2/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان موظف هستند مدارک را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند.دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطا بقت داده و برابر با اصل نماید.
 • - اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • - اصل به همراه تصویر کارت ملی
 • - اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه برادران)
 • اصل به همراه تصویر پایان مشمولین طرح خدمت پزشکان یا پیراپزشکان یا معافیت از آن
 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن
 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
 • اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تبصره: مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

4- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:
1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 3/4/1393 نسبت به ثبت نام الکترونیکی در این پایگاه اقدام نموده و در پایان ثبت نام کد رهگیری از سیستم دریافت دارند.
2/4-به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد./>
5- زمان و محل توزیع کارت:
کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 4/4/93 و 5/4/93 از طریق همین سایت قابل چاپ خواهد بودو همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید.

6-مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:
 • امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی(عمومی) 3- ریاضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون در مجموع به تعداد 90 سوال به صورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود) طراحی می گردد.
 • تبصره: اقلیت های دینی از پاسخ به سوال های معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود
 • امتحان تخصصی شامل سولات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر پاسخ غلط محاسبه می شود) طراحی خواهد شد
 • سوالات توانمندیهای عمومی و تخصصی هر کدام یک نمره و مجموع سوالات عمومی با ضریب نیم و مجموع سولات تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرارخواهد گرفت.

7- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری:
 • امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی 3- زبان و ادبیات فارسی 4- فن آوری اطلاعات 5- زبان انگلیسی 6- ریاضی و آمار مقدماتی با ضریب نیم و به صورت 4 گزینه ای(نیم نمره منفی به ازای هر 4 پاسخ غلط اعمال می شود) خواهد بود
  تبصره: اقلیت های دینی از پاسخ به سوال های معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود
 • امتحان تخصصی شامل سولات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد 45 سوال و به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 3 اعمال یک نمره منفی به ازای هر 4 پاسخ غلط خواهد بود.

8- تذکرات:
 1. ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگان که حد اقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء،مفقودین وجانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 2. از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه 30 درصد آن برابر مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد 25 درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و 5 درصد باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان زیر 1 سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
 3. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
 4. پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت
 5. جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارد.
 6. معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از 3 درصد سهمیه قانونی مربوط برخوردار خواهند بود.
 7. تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد بومی به افرادی اطاق می شود که حد اقل دارای ویژگیهای زیر باشند:
  • الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد
  • ب)حد اقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.
  • ج)فرزندان پرسنل نیروهای مصلح در صورتیکه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها اعم از ابتدائی راهنمایی و متوسطه با محل محل تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.
  تبصره: در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
 8. بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.
  1. محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
  2. دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدائی راهنمایی و یا متوسطه خود را در یک از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
  3. فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی راهنمائی و یا متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
 9. به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد قرارداد کار معین قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد.
 11. اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در امتحان حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه از سوی دانشگاه الزامی است.
 12. انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان 5/1 برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت مندرج در آگهی صورت می پذیرد.
 13. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
  تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 14. پذیرفته شدگاه نهایی متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر اینصورت قرارداد آنها لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.
 15. پس از قبولی داوطلبان در مرحله اول دانشگاه با آنان قرارداد 89 روزه منعقد می نماید و تمدید قرارداد منوط به احراز گزینش توسط هسته گزینش خواهد بود.
 16. هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .
 17. با توجه به ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواستی شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
 18. داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستانهای این دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.